Ưu đãi và Khuyến mãi

Chính sách ưu đãi ưu tiên dành riêng cho khách lẻ và khách hàng số lượng lớn:

Ưu đãi cho đơn hàng số lượng lớn:

1. Chiết khấu 5% cho đơn hàng trên 10 sản phẩm.
2. Chiết khấu 10% cho đơn hàng trên 50 sản phẩm.
3. Chiết khấu 15% cho đơn hàng trên 100 sản phẩm.
4. Chiết khấu 20% cho đơn hàng trên 500 sản phẩm.
5. Nếu bạn có nhu cầu đặt trên 1000 sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng liên hệ sales@myopenheart.vn để được hỗ trợ khi đặt hàng số lượng lớn.