Điều Khoản Sử Dụng

1. Điều Khoản Sử Dụng Website

Chào mừng bạn đến với https://mohscrubs.com.vn/ (“Website”). Chúng tôi cung cấp thông tin cho Bạn trên Website theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại bản Điều khoản sử dụng website này (“Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng cách nhấn vào “Đăng ký” bên dưới Website hoặc truy cập Website và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Doanh nghiệp của chúng tôi không ngừng phát triển và theo đó Website cũng như Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi cũng sẽ có thể được cập nhật.

Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa Bạn (“Bạn” hoặc “Khách Hàng”) và Công Ty TNHH MY OPEN HEART Việt Nam (“Công Ty”). Theo đó Công Ty sẵn sàng cấp cho Bạn quyền truy cập vào Website này.

Công Ty có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm. Các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng được đăng trên Website tại thời điểm Bạn sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên Website sau khi chúng tôi đã công bố, bạn đồng ý với các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này đã sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với những điều này hoặc các Điều Khoản Sử Dụng đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng Website này.

Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền của Bạn theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được đăng trên Website. Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như dưới đây.

2. Quyền sử dụng và Truy cập Website

Công Ty cấp cho Bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Website này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi Website, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Website hoặc nội dung Website; bất kỳ bộ sưu tập và việc sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của mohscrubs.com.vn hoặc nội dung Website; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Website hoặc bất kỳ phần nào của Website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công Ty và các Công Ty Liên Kết (bao gồm cả Công Ty mẹ, “Công Ty Liên Kết”) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công Ty cấp.

3. Nhãn hiệu và Nhãn hiệu Dịch vụ

Công Ty TNHH MY OPEN HEART sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Website hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Bất kỳ việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền bất kỳ nhãn hiệu nào trên Website vì bất kỳ mục đích nào đều không được phép.

4. Quyền tác giả

MY OPEN HEART sở hữu tất cả các quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Website hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Website. Không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào các tài liệu, thông tin tại Website này cho dù là toàn bộ hoặc từng phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MY OPEN HEART cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cho cá nhân bạn hoặc hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.

5. Sản phẩm của chúng tôi

Công Ty cố gắng để thông tin mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công Ty không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác trên Website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Cân nặng, phép đo và các mô tả khác được cung cấp trên Website là những con số gần đúng và chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của Sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà bạn thấy trên Website có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của bạn.

6. Truyền thông và nội dung khác

Khách Hàng truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho Website miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

Khi Bạn gửi, tải lên, hoặc đăng lên hoặc thông qua Website, tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của My Open Heart, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét hoặc thông tin liên lạc khác (“Thông tin liên lạc của khách hàng”), những thông tin này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bạn tự động cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công Ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông tin liên lạc của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Bạn cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Bạn cung cấp không vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Bạn cung cấp. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông tin liên lạc của Khách Hàng nào được Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Website cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông tin liên lạc của khách hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông tin liên lạc nào của Khách Hàng.

7. Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

WEBSITE NÀY VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN TRONG ĐÂY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”. CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC ĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN WEBSITE. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CHỈ RIÊNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG. CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, CHO DÙ LÀ GHI NHẬN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ TƯƠNG THÍCH CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG WEBSITE, CÁC MÁY CHỦ HOẶC E-MAIL ĐƯỢC GỬI TỪ CÔNG TY KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI HOẶC LỖI KỸ THUẬT KHÁC. CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC ĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE; (B) BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA WEBSITE; (C) GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; (D) CHẬM TRỄ/GIÁN ĐOẠN TRONG LÚC TRUY CẬP WEBSITE; (E) KHÔNG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU, PHÂN PHỐI SAI, HỦY HOẠI, PHÁ HỦY HOẶC SỬA ĐỔI KHÁC; (F) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO TRUY CẬP VÀO CÁC LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE; (G) VI-RÚT MÁY TÍNH, SẬP HOẶC LỖI HỆ THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE; HOẶC (H) BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, KHÔNG CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC BỎ SÓT TRONG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE.

Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn, nếu có, là từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm, phù hợp với bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đó, hoặc để yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm đó theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi.

8. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này.

9. Bảo vệ thông tin cá nhân

Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Bạn vào Website, để hiểu về các quy định của chúng tôi.

Thông tin liên lạc của khách hàng như được định nghĩa trong điều 6 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.

10. Bảo mật

Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

11. Luật điều chỉnh, quyền tài phán

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào dưới đây, Bạn và Công Ty đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp nào không được giải quyết thông qua hòa giải lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

12. Sự kiện bất khả kháng

Công Ty sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công Ty đối với bất kỳ khách hàng nào vì sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

13. Chính sách đổi trả

Vui lòng tham khảo Chính sách đổi trả được chúng tôi cập nhật tại Website tùy từng thời điểm.

14. Giao hàng

Vui lòng tham khảo Chính sách Giao hàng được chúng tôi cập nhật tại Website tùy từng thời điểm.

15. Thanh toán

Quý khách mua sắm trực tuyến có thể thực hiện việc thanh toán bằng các hình thức sau:
15.1. Bằng chuyển khoản.
15.2. Bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa, MasterCard, JCB UPI, Diners Club.
15.3. Bằng thẻ thanh toán nội địa.

16. Nghĩa vụ của bên bán

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty có nghĩa vụ giao hàng, chuyển hàng hóa cho Khách Hàng và nhận thanh toán.

17. Nghĩa vụ của khách hàng

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Bạn có nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty và nhận hàng khi tiến hành việc mua hàng trực tuyến tại website của Công Ty.

18. Điều khoản chung

Bằng việc sử dụng Website này và các dịch vụ trong đó, bạn đồng ý:
18.1. chỉ sử dụng vì các mục đích hợp pháp;
18.2. không sử dụng hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa, hoặc theo bạn là có lý do để nghi ngờ có chứa vi-rút, các thành phần gây hại, mã độc hoặc các thành phần có hại có thể làm hỏng hoặc gây ra lỗi cho dữ liệu của Website hoặc làm hỏng hoặc cản trở hoạt động của Website.

Việc Công Ty không thể đưa ra bất kỳ hành động nào liên quan đến hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không từ bỏ quyền của Công Ty đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

Nếu Bạn đang đảm nhận tư cách là đại lý cho một người đại diện (bao gồm đại diện thay mặt cho chủ sử dụng lao động của Bạn), Bạn và người giao dịch chính sẽ chịu tất cả các nghĩa vụ, riêng hoặc liên đới, theo quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị xem là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án nào, phần nội dung đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng của Website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử customerservice@myopenheart.vn hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: Công ty TNHH My Open Heart, 386/21B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Người nhận: Bộ phận chăm sóc khách hàng.